วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ

ดาวโลกดวงใหม่ต้องมีอะไรที่ทำให้มนุษย์อยู่ได้เหมือนโลกปัจจุบัน

คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินข่าวกันหรอกใช้ไหม ว่าในปัจจุบันนี้มนุษย์เรากำลังสร้างเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อจะออกไปสำรวจนอกโลก ไม่ใช่เพียงแค่ศึกษาระบบต่างๆของดวงดาว หรือสำรวจโลกเท่านั้น แต่ยังรวมไม่ถึงการศึกษาค้นหาดาวดวงใหม่ที่ต้องมีความกับโลกมากที่สุด

เพราะในอนาคตได้มีการตั้งข้อสันนิฐานมากมายอย่างเช่น ในอนาคตแผ่นดินจะจมลงสู้ใต้น้ำจนมิด โลกกลายเป็นเมืองที่มีแต่น้ำปกคลุม รวมไปถึงการดับสูญของพระอาทิตย์ที่มีการคาดการณ์เอาไว้อีกหลายพันล้านปี

จุดแกนกลางของดวงอาทิตย์จะดึงตัวเข้าไปในทำให้ดวงอาทิตย์กลายเป็นดาวเคราะห์ขาวที่ไร้ความร้อย และไม่มีแสง และมนุษย์โลกเราไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หากปราศจากแสงดวงอาทิตย์ นี่จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์เรากำลังเตรียมการเพื่ออีกหลายพันล้านปีข้างหน้า

โดยการออกสำรวจหาดาวที่เหมือนโลกเพื่อนที่ว่าจะได้อพยพมนุษย์โลกย้ายไปดาวดวงใหม่เพื่อดำรงเผาพันธุ์มนุษย์เอาไว้ แต่รู้หรือไม่ว่าดาวดวงใหม่จะต้องมีอะไรที่เหมือนกับโลกบ้างที่จะทำให้มนุษย์อาศัยอยู่ได้

ที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆอาศัยอยู่บนโลกได้นั้นก็เพราะ โลกมีชั้นบรรยากาศที่แบ่งออกเป็น 5 ชั้น เหตุนี้เองที่ทำให้อากาศภายในโลกมีความสมดุลอย่างมาก เหมาะสมที่จะดำรงชีวิต และยังมีดวงดาวที่เป็นบริวาลอย่าง ดวงจันทร์ คอยกำหนดการหมุนรอบตัวเองของโลก

ทำให้เราได้เห็นปรากฏการณ์กลางวันและกลางคืนอย่างเช่นทุกวันนี้ รวมไปถึงปรากฏน้ำขึ้นน้ำลงอีกด้วย เพราะดาวเคราะห์หลายๆดวงนั้นมีแต่กลางคืนหรือมีกลางคืนที่มากกว่ากลางวันหลายเท่า จึงทำให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ไม่ได้ นั้นเป็นเพราะไม่มีความสมดุลกันเหมือนอย่างของโลก

ที่ดวงอาทิตย์ไม่ทำให้เวลาในช่วงกลางวันอากาศร้อนจนเกินไป เช่นเดียวกับในช่วงเวลากลางคืนที่อากาศกำลังพอดีไม่หนาวจัดและมืดจนเกินไปเพราะมีแสงที่เกิดจากดวงจันทร์ แถมบนโลกยังมีพื้นแผ่นดินที่ยังสามารถใช้เป็นที่ตั้งถิ่นสำหรับที่อยู่อาศัยได้อีกด้วย

หากแต่ว่าบนโลกเรานั้นมีพื้นแผ่นให้ก่อสร้างบ้านเรือนและดำรงชีวิตอยู่

แต่ถึงอย่างนั้นถ้าหากนำไปเปรียบเทียบกับพื้นน้ำแล้ว พื้นแผ่นดินยังคงมีน้อยมากเพียงแค่ 30% ในขณะที่พื้นน้ำมีทั้งหมด 70% ซึ่งนักธรณีวิทยาได้คาดการณ์ว่า ในอนาคตข้างหน้าพื้นแผ่นดินทั้งจะถูกทับถมและจมลงสู่ใต้น้ำทั้งหมด

เพราะในปัจจุบันระดับในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกสูงขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปี แต่บางพื้นที่ของแต่ละประเทศพื้นแผ่นอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำเสียด้วยซ้ำ นี่จึงเป็นสาเหตุที่ในอนาคตเราอาจจะต้องหาดาวที่เหมือนกับโลกดวงใหม่และอพยพย้ายไปอยู่อาจจะเป็นไปได้